نمایش فیلمهای مستند ایرانی مشاهده باقی پوسترها


 

آخرین اخبار حوزه سینمای مستند


اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

رویدادهای مهم

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

اهم تصمیمات اتخاذ شده

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

مراسم

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

هیات مدیره ۱۳۹۳

آقایان : سعید رشتیان – جعفر صانعی مقدم – سیدحسین حقگو – علیرضا حسینی – مرتضی رزاق کریمی – محمدرضا دزفولی
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

هیات مدیره ۱۳۹۱

آقایان : جعفر صانعی مقدم – سیدحسین حقگو – فخرالدین سیدی – سام کلانتری –  مهناز مظاهری – مجید خالقی سروش
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

هیات مدیره ۱۳۸۹


مشاهده ادامه اخبار

مشاهده

سعید رشتیان

رئیس هیات مدیره


جعفر صانعی مقدم

نائب رئیس


سید حسین حقگو

خزانه دار


علیرضا حسینی

دبیر


مرتضی رزاق کریمی

سخنگوی انجمنمشاهده اعضای هیات مدیره در دوره های مختلف

مشاهده