نمایش فیلمهای مستند ایرانی مشاهده باقی پوسترها


 

آخرین اخبار حوزه سینمای مستندمشاهده ادامه اخبار

مشاهده

سعید رشتیان

رئیس هیات مدیره


جعفر صانعی مقدم

نائب رئیس


سید حسین حقگو

خزانه دار


علیرضا حسینی

دبیر


مرتضی رزاق کریمی

سخنگوی انجمنمشاهده اعضای هیات مدیره در دوره های مختلف

مشاهده