تاریخچه(هیات موسس)

سیر تحولات رو به رشد سینمای مستند از دهه شصت با ورود نسل جدیدی از مستند سازان در کنار پیش کسوتان این حرفه ، سرعت بیشتری به خود گرفت و ادامه این حرکت از اوایل دهه هفتاد باعث ترغیب جدی تر جمعی از تهیه کنندگان سینمای مستند برای فعالیت در بخش خصوصی شد .

با فعال شدن دفاتر خصوصی مستند سازی در این دهه نیاز های مشترک این گروه و موانعی که بر سر راه سینمای مستند مستقل وجود داشت ، بیش از گذشته نمایان شد . پاسخ گویی مناسب و قانون مند به این نیاز ضرورت سامان بخشی و گسترش سینمای مستند و حمایت از جایگاه حرفه ای تهیه کنندگان اثار مستند ، در تابستان ۱۳۷۸ منجر به تشکیل جلساتی بین جمعی از فعالان و پیشکسوتان این حوزه شد . این گروه که هیات موسس انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند را تشکیل دادند عبارت بودند از :

آقایان : پدرام اکبری ، حسن بشکوفه ، مجید خالقی سروش ، مرتضی رزاق کریمی ، شادروان محمدرضا سرهنگی ، قاسم شکاری ، دکتر جواد ظهیری ، جعفر فاطمی ، رضا فولادی و اصغر قهقرایی.

هیات موسس در طول بیش از شش ماه ، با برگزاری جلسات مستمر ، پیش نویس اساسنامه انجمن را تدوین و برای بررسی و تصویب به مجمع عمومی موسس انجمن ارائه کرد .

سرانجام مجمع عمومی موسس طی دو جلسه دوم و دهم اسفند ۱۳۷۸ در خانه سینما تشکیل شد و با بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی ، نسختین هیات مدیره و بازرس انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران انتخاب نمود.

در طول ۱۰ سال گذشته ، پنج هیات مدیره با نقاط قوت و ضعف مختلف توانست این طفل نوپا را به جایگاهی برساند که امروز شاهد یکی از مقتدرترین صنوف خانه ی سینما هستیم. مسیری که در نگاه اولیه شاید بر روی کاغذ تنها یک دهه باشد اما در پس آن شاهد انجمنی بالغ هستیم که معنی حقیقی ((صنف)) را در عمل به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل کرده است.

 

اسامی هیئت موسس :

جعفر فاطمی – مرتضی رزاق کریمی – جواد رحیمی – رضا فولادی – مجید خالقی سروش – پدرام اکبری