پناه برخدا رضایی

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

نقدهای منتقدین جهانی بر ساخته های پناه بر خدا رضایی

نقد فیلم سینمایی ” چراغی در مه” به نقل از : ورایتی نقد : راسل ادواردز در پی نمایش فیلم سینمایی «چراغی در مه» در بخش […]